Předprodej akce


Sbal svůj cajk na Open Mic!

Zajímá mne:

Máte-li zájem o vystoupení v rámci Open Micu POTRVÁ v Praze, prostudujte nejprve naše pravidla. Tam také najdete kontaktní email.
Zájemci o vystoupení v rámci Open Micu NA PRAHU v Brně najdou detailní informace na facebookové stránce pořadu.

If you are interested in playing at our Open Mic POTRVA (Prague), please read details here, first. You'll find our email there, too.
For details about Open Mic NA PRAHU (Brno) please see the info at Brno Facebook homepage.

Tento rozcestník spravuje písničkář Jan Řepka, který zároveň spolu/organizuje pražský a brněnský Open Mic.
Přiložená mapka nabízí pouze orientační přehled dalších akcí typu Open Mic, o nichž víme.
Bližší informace hledejte na stránkách jednotlivých pořadů a v informačním letáku pro muzikanty. Odkazy najdete po kliknutí na danou značku.
Změny a novinky hlaste prosím emailem na jan@openmic.eu.

This website is administrated by Jan Řepka, singer/songwriter & host of Open Mic POTRVA (Prague) and co-host of Open Mic NA PRAHU (Brno).
The map above only shows different open mics nearby, not originally hosted by us.
For details search the map or our info flyer for musicians. You´d find direct links under the signs.
Please announce any changes and news to Jan: jan@openmic.eu.


O celosvětový přehled open miců se snaží na adrese OpenStages.org.
An international listing of open mics: OpenStages.org.


Aktuální informace o pouličním hraní v Praze poskytuje iniciativa BuskerVille.
About details on busking in Prague please see movement BuskerVille website.